Likwidowanie drzew

Drzewa są potrzebne – poprawiają estetykę i produkują tlen. Jednak czasem z uwagi na konieczność rozwoju gospodarczego konieczna jest wycinka drzew. Wykonuje się ją za pomocą pilarek spalinowych. Najprościej wycinka drzewa przebiega metodą tradycyjną z ziemi, czasem jednak niezbędny okazuje się podnośnik koszowy. Nie wszystkie bowiem drzewa da się wyciąć w tak łatwy sposób. Drzewa martwe, chore, albo kolidujące z przewodami elektroenergetycznymi, czy rosnące blisko dróg i parkingów często wymagają zastosowania metod alpinistycznych lub wycinka drzewa prowadzona jest przy użyciu pilarki spalinowej z podnośnika koszowego.

Jak długo rosną sekwoje?

To droższa i bardziej skomplikowana metoda, ale dająca większe bezpieczeństwo, nie tylko pracownikom prowadzącym wycinkę drzew, ale także osobom postronnym i otaczającej wycinane drzewo infrastrukturze, takiej jak linie elektroenergetyczne. Za wycięte drzewa często zgodnie z właściwymi urzędowymi decyzjami nasadzane są w zastępstwie inne, które z czasem mają szansę wyrosnąć równie duże.

About the author

Comments

Dodaj komentarz